Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 10

D pẽg tõnd Wẽnnaam a Zeova

Sélectionner un enregistrement audio
D pẽg tõnd Wẽnnaam a Zeova

(Yɩɩn-sõamyã 145:12)

 1. 1. Pẽg-y Wẽnd! Pẽg-y-yã a Zeova!

  Wilg-y-yã a yʋʋrã nebã fãa!

  Moon-y-yã, tɩ nebã bãng tɩ

  yẽ bʋ-kaoorã daarã kolgame.

  A Zeova yeelam’ tɩ wakat taame,

  tɩ yẽ Bi-nongrã na n dɩ naam.

  Bɩ d taas ãdem-biisã koe-no-kãngã,

  tɩ b bãng tɩ vɩ-noog n wate.

  (REESGO)

  Pẽg-y Wẽnd! Pẽg-y-yã a Zeova!

  Tɩ nebã fãa bãng t’a ka to ye!

 2. 2. Pẽg-y Wẽnd! Zẽk-y y koees sõma,

  yɩɩl-y n pẽg a yʋ-kãsengã!

  Moon-y yẽ ziir sẽn ka to wã,

  ne yẽesem, la ne yãmb sũyã fãa.

  Baa a Zeova sẽn yaa Wẽnd sẽn ka to wã,

  a sikda a meng n teend tõndo.

  A yaa nimbãan-zoɛt la a mi d sẽn date.

  A sakd n deega tõnd pʋʋsgã.

  (REESGO)

  Pẽg-y Wẽnd! Pẽg-y-yã a Zeova!

  Tɩ nebã fãa bãng t’a ka to ye!

(Ges-y Yɩɩn. 89:28; 105:1; Zer. 33:11.)