Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Zĩ-likr rasem 28–Sɩpaolg rasem a 3

2 PƖYƐƐR 1-3

Zĩ-likr rasem 28–Sɩpaolg rasem a 3
 • Yɩɩll 114 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Ningd-y a Zeova daarã waoong y yamẽ”: (Min. 10)

  • [Ning 2 Pɩyɛɛr sebrã sẽn gomd bũmb ning yell video wã.]

  • 2 Pɩy. 3:9, 10—A Zeova daarã na n waa wakat ning a sẽn yãkã. (w07 1/1 20 s. 11)

  • 2 Pɩy. 3:11, 12—Y tog n tagsda y sẽn segd n yɩ neb nins buudã yelle. (w07 1/1 22 s. 18)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • 2 Pɩy. 1:19—Ãnda la ‘tõd-beoog ãdgã,’ wakat bʋg la a puk-yã, la wãn to la d tõe n bãng t’a zoe n pukame? (w08 11/1 13 s. a 2)

  • 2 Pɩy. 2:4—“Tartaarã” yaa bõe, la wakat bʋg la b lob malɛg-tõatbã be? (w08 11/1 13 s. a 3)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) 2 Pɩy. 1:1-15 (th sak a 5)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA