Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋm-vẽkr rasem 25-31

ƐSDRAAS 6-10

Yʋʋm-vẽkr rasem 25-31
 • Yɩɩll 10 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa to woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeova rata neb sẽn na n tũ-a ne yamleoogo”: (Min. 10)

  • Ɛsd. 7:10: A Ɛsdraas segla a meng a sũur pʋgẽ

  • Ɛsd. 7:12-28: A Ɛsdraas segla bũmb toor-toor sẽn na yɩl tɩ b tõog n leb Zeruzalɛm

  • Ɛsd. 8:21-23: A Ɛsdraas kɩsa sɩd t’a Zeova na n kogla a nin-buiidã

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Ɛsd. 9:1, 2: Bõe yĩng tɩ kãadem kõom ne bu-zẽmsã neb ra yaa yell meng-menga? (w06-MM 1/1 26 s. a 1)

  • Ɛsd. 10:3: Bõe yĩng tɩ b naag kambã ne pagbã n digi? (w06-MM 1/1 26 s. a 6)

  • Bõe la semen-kãngã Biiblã kareng wilg maam a Zeova zugu?

  • Sagl-bʋs la m tõe n tũ koe-moonegã pʋgẽ?

 • Biiblã karengo: Ɛsd. 7:18-28 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Kãab ned Koe-noogã sebrã, la f tik sak a 8 pipi sokrã sull a 1 wã tɩ y sõse. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare.

 • Lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Mak n wilg koe-moond sẽn lebg n tɩ kaag ned sẽn deeg Koe-noogã sebrã. Tik sebrã sak a 8 pipi sokrã sull a 2 wã tɩ y sõse. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare.

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) Mak n wilg d sẽn tõe n tik Koe-noogã sebrã sak a 8, sokr a 2 wã n zãms ned Biiblã to-to.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA