Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋl-nif rasem 18-24

ZOOB 28-32

Tʋʋl-nif rasem 18-24
 • Yɩɩll 17 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zoob tũu Wẽnnaam ne a sũur fãa”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Zoob 32:2: Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zoob baoome n na n wilg t’a ‘tara bʋʋm n yɩɩd Wẽnnaam’? (w15 1/7 12 s. a 2; it-1 610 s. a 7)

  • Zoob 32:8, 9: Bõe n kɩt t’a Elihu tags tɩ baa a yʋʋm sẽn pa ta a kɛlgdbã, a tõe n goma ne-ba? (w06-MM 1/4 32 s. a 1; it-1 117 s. a 2)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga maam tɩ m bãng bõe a Zeova zugu?

  • Sagl-bʋs la m tõe n tũ koe-moonegã pʋgẽ?

 • Biiblã karengo: Zoob 30:24–31:14 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: g16.2 12-13—Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: g16.2 12-13—Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: bh 148 s. a 8-9 (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 115

 • D rɩk wẽn-sakdbã togs-n-taare (1 Pɩy. 5:9): (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning A Harold King: A kell n talla tẽeb bãens roogẽ video wã tɩ y gese. Rẽ poor bɩ y sõs sok-kãensã zugu: Wãn to la saam-biig a King kell n tall a tẽebã bãens roogẽ? Zu-loees sasa, d sã n nong n yɩɩnd Rĩungã yɩɩla, wãn to la tõe n sõng tõndo? Saam-biig a King kibarã pʋgẽ, bõe n keng yãmb raoodo?

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia sak 13 s. 13-25, n paas neng 114 lebg-n-gesã (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 81 la pʋʋsgo