Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sigr rasem a 6-12

YƖƖN-SÕAMYÃ 34–37

Sigr rasem a 6-12
 • Yɩɩll 95 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • D teeg a Zeova la d maan sẽn yaa neere”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Yɩɩn. 34:19: Bõe la a Zeova maand n sõngd “sũ-sãang rãmbã” ne “sũ-pa-noaang rãmbã”? (w11-MM 1/7 21)

  • Yɩɩn. 34:21: Wãn to la gom-kãngã pids a Zeezi zugu? (w13-MM 1/12 22 s. 19)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga maam tɩ m bãng bõe a Zeova zugu?

  • Sagl-bʋs la m tõe n tũ koe-moonegã pʋgẽ?

 • Biiblã karengo: Yɩɩn. 35:19–36:13 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • D segl d mens n kãab nebã sɛbã ki-kãngã. (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video-rãmbã sẽn wilgd d sẽn tõe n kãab ned sɛbã to-to wã. Video fãa poore, bɩ y sõse. Sagl koe-moondbã tɩ b gʋls bãmb mensã sẽn dat n yeel bũmb ning n kãab nebã sɛbã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA