Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 45–51

A Zeova pa basd ned sũur sẽn sãam a beegr yĩng ye

A Zeova pa basd ned sũur sẽn sãam a beegr yĩng ye

A Davɩɩd n gʋls Yɩɩn-sõamyã 51 soabã. Yaa a sẽn wa n yo ne a Batseba, tɩ no-rɛɛs a Natã wa wilg-a a kongrã. A Davɩɩd sũur-kasetã ra namsd-a-la wʋsgo, t’a sik a meng n vẽneg n togs a Zeova a kongrã.—2 Sãm. 12:1-14.

A Davɩɩd beega a Zeova, la a ra tõe n le paama a zoodo

51:5, 6, 10-14, 19

  • Nand t’a vẽneg a kongrã n togs a Zeova, n tek yam n kos sugri, a sũur-kasetã ra namsd-a-la wʋsgo.

  • A sẽn da pa le tat Wẽnnaam yamã, ra namsd-a-la hal t’a ra yaa wa ned kõab b sẽn zõgse.

  • A ra ratame tɩ Wẽnnaam kõ-a sugr t’a le paam a zoodo, la sũ-noog ning a sẽn da tarã.

  • A sika a meng n kos a Zeova t’a sõng-a t’a tõog n sak-a ne a sũur fãa.

  • A ra kɩsa sɩd t’a Zeova na n kõ-a-la sugri.