Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sigr rasem 27–sẽoog rasem a 3

YƖƖN-SÕAMYÃ 52–59

Sigr rasem 27–sẽoog rasem a 3
 • Yɩɩll 38 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

  • Bas f yell ne a Zeova”: (Min. 10) Yɩɩn. 55:3, 5, 6, 17-19: Wakat n da mi n zĩnd t’a Davɩɩd sũurã sãam wʋsgo (w06-MM 1/7 11 s. a 4; w96 1/4 27 s. a 2)

  • Yɩɩn. 55:13-15: A Davɩɩd bi-roaka, ne a zoa hakɩɩk n zãmb-a (w96 1/4 30 s. a 1)

  • Yɩɩn. 55:23: A Davɩɩd wilgame t’a kɩsa sɩd t’a Zeova na n sõng-a lame (w06-MM 1/7 11 s. a 5; w99 15/3 22-23)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Yɩɩn. 56:9: “Bɩ y kok m nintãmã y ko-waoogẽ” wã võor yaa bõe? (w09-MM 1/7 27 s. a 1; w08 1/10 26 s. a 3)

  • Yɩɩn. 59:2, 3: A Davɩɩd kibarã wilgda tõnd bõe pʋʋsgã wɛɛngẽ? (w08-MM 1/3 21 s. 13)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga maam tɩ m bãng bõe a Zeova zugu?

  • Sagl-bʋs la m tõe n tũ koe-moonegã pʋgẽ?

 • Biiblã karengo: Yɩɩn-sõamyã 52:3–53:7 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: Kõ a soabã seb-vãoogo. Wilg-a koodã sẽn be seb-vãoogã poorã. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: Lebg n tɩ sõs ne ned sẽn deeg seb-vãoogo. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: fg sak a 3 s. a 2-3. Zãmsgã baasgẽ bɩ f gom jw.org pʋgẽ video ning sẽn yet tɩ Bõe n wilgd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam sebre? (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 56

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. a 7)

 • Wẽnnaam yaa mam sõngda”: (Min. a 8) Sõsg ne kɛlgdbã. Bas tɩ saam-biisã wʋsg leok sogsgã, sẽn na yɩl tɩ b sẽn na n yeel bũmb ningã naf nebã fãa. (Rom. 1:12) Yeel koe-moondbã tɩ b sã n dat n maan vaeesg yell ning wɛɛngẽ, bɩ b wae n tũnugd ne Guide de recherche.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia sak 18 s. 14-21, n paas neng 161 lebg-n-gesã (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 121 la pʋʋsgo