Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sa-sik rasem 29Bõn-bɩʋʋng rasem a 4

YƖƖN-SÕAMYÃ 110-118

Sa-sik rasem 29Bõn-bɩʋʋng rasem a 4
 • Yɩɩll 61 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Mam na n maana bõe n lebs a Zeova?”: (Min. 10)

  • Yɩɩn. 116:3, 4, 8: A Zeova fãaga yɩɩn-gʋlsdã t’a pa ki ye (w87 15/3 24 s. a 3)

  • Yɩɩn. 116:12: Yɩɩn-gʋlsdã ra rat n maana bũmb n kõ a Zeova, n pʋʋs a barka (w09-MM 1/7 30 s. a 4-5; w98 1/12 24 s. a 2)

  • Yɩɩn. 116:13, 14, 17, 18: Yɩɩn-gʋlsdã yãka yam n na n maan a Zeova sẽn datã fãa (w10-MM 1/4 31, zĩ-gũbrã)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Yɩɩn. 110:4: Wẽenegã yell b sẽn gomd vɛrse wã pʋgẽ wã yaa bõe? (w14-MM 1/10 14 s. 15-17; w06-MM 1/10 30 s. a 1)

  • Yɩɩn. 116:15: Ned sã n wa wɛgsd sõsg kiid yĩnga, bõe yĩng tɩ pa zems t’a karem vɛrse-kãnga (w12 15/5 22 s. a 2)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga maam tɩ m bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe la m bãng tɩ tõe n sõng-m koe-moonegã wɛɛngẽ?

 • Biiblã karengo: Yɩɩn. 110:1-111:10 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: ll 16. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: ll 17. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: bh 179-181 s. 17-19. Wilg karen-biigã a sẽn tõe n tũ bũmb ning a sẽn zãmsdã to-to. (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 82

 • D wilg nebã bũmb Biiblã sẽn yete”: (Min. a 7) Sõsg ne kɛlgdbã.

 • D na n pʋɩɩ Gũusg Gasgã bõn-bɩʋʋng kiuugã pʋgẽ: (Min. a 8) Sõsg ne kɛlgdbã. Reng n ning video sẽn wilgd d sẽn tõe n kãab ned Gũusg Gasgã to-to bõn-bɩʋʋng kiuugã pʋgẽ, tɩ rẽ poor bɩ y sõse. Kɩt tɩ kɛlgdbã fãa rat n naag n pʋɩ sebrã. Keng b raood tɩ b yɩ sõngr so-pakdba.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia sak 23 s. a 1-14 (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 144 la pʋʋsgo

  Tẽegre: Yɩta sõma tɩ b reng n ning yɩɩllã tɩ tigingã neb kelge, rẽ poor bɩ b lebs n ning tɩ b naag n yɩɩle.