Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sa-sik 1-7

YƖƖN-SÕAMYÃ 87-91

Sa-sik 1-7
 • Yɩɩll 49 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • D pa Sẽn-Ka-To zĩ-soalgdgẽ wã”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Yɩɩn. 89:35-38: Kaool bʋg yell la b sẽn gomd vɛrse-kãensã pʋgẽ wã, wãn to la a Zeova wilg tɩ pa na n viigi? (w14-MM 1/10 13 s. 14; w07 15/7 32 s. a  3-4)

  • Yɩɩn. 90:10, 12: B sẽn yeel tɩ d ‘sõd d rasmã neere, tɩ d tõe n paam yamã’ võor yaa bõe? (w06-MM 1/9 11 s. a 4; w01-MM 1/12 11 s. 19)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga maam tɩ m bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe la m bãng tɩ tõe n sõng-m koe-moonegã wɛɛngẽ?

 • Biiblã karengo: Yɩɩn. 90:1-17 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • D segl d mens n kãab nebã sɛbã ki-kãngã. (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video-rãmbã sẽn wilgd d sẽn tõe n kãab ned sɛbã to-to wã. Video fãa poore, bɩ y sõse. Sagl koe-moondbã tɩ b gʋls bãmb mensã sẽn dat n yeel bũmb ning n kãab nebã sɛbã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 141

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. a 5)

 • D paas d koe-moonegã minim: D sõng karen-biigã t’a wa rɩk a meng n kõ Wẽnnaam, n deeg lisgu”: (Min. 10) Sõsg ne kɛlgdbã. Bool koe-moond sẽn sõng ned t’a rɩk a meng n kõ Wẽnnaam la a reeg lisgu, n sok woto: Bõe la f maan n sõng f karen-biig t’a nong a Zeova ne a sũur fãa? Bõe la f maan n sõng f karen-biigã t’a na n tõog n wɩng ne a Zeova tũubu?

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia sak 21 s. a 1-12 (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 137 la pʋʋsgo