Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sẽoog rasem 11-17

YƖƖN-SÕAMYÃ 69–73

Sẽoog rasem 11-17
  • Yɩɩll 92 la pʋʋsgo

  • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

  • Pipi sõsg sasa: wp16.4 gom-zugã. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

  • Lebg-n-tɩ-gese: wp16.4 gom-zugã. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

  • Biibl zãmsgo: fg sak a 5 s. a 3-4. (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA