Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | 1 ZÃ 1-5

Ra nong-y dũniyã wall bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã ye

Ra nong-y dũniyã wall bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã ye

2:15-17

A Sʋɩtãan tũnugda ne bũmb a tãab n makd tõnd n dat tɩ bas a Zeova. Wãn to la y na n bilg bõn-kãens tɩ ned wʋm a võorã?

  • “Yĩngã ratem”

  • “Ninã ratem”

  • “Wilg f paoong ne wuk-m-mengã”