Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋm-vẽkr rasem a 6-12

SƖNGRE 1-2

Yʋʋm-vẽkr rasem a 6-12
 •  Yɩɩll 11 la pʋʋsgo

 •  Sɩngr goama (Min. a 1)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeova naana bõn-vɩɩs buud toor-toor tẽngã zugu”: (Min. 10)

  • [Ning Sɩngr sebrã sẽn gomd bũmb ning yell video wã.]

  • Sɩng. 1:3, 4, 6, 9, 11—Wẽnnaam sẽn naan bũmb nins pipi daarã n tall n tãag rasem a tãab-n-soabã. (it-1 562-563)

  • Sɩng. 1:14, 20, 24, 27—Wẽnnaam sẽn naan bũmb nins rasem a naas-n-soabã n tall n tãag rasem a yoob-n-soabã. (it-1 563 s. a 7-10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. 10)

  • Sɩng. 1:1—Bõe la Biiblã yet tẽngã yʋʋm sõor wɛɛngẽ? (w15 6/1 5)

  • Sɩng. 1:26—A Zeezi yɩɩ naand a to bɩ? (it-2 16)

  • Togs-y semen-kãngã Biiblã karengã sẽn sõng yãmb tɩ y bãng a Zeova zugu, koe-moonegã wɛɛngẽ, wall bũmb a to wɛɛngẽ.

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng. 1:1-19 (th sak a 5)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Modg-y n paas-y y minimã karengã la nebã zãmsg wɛɛngẽ: (Min. 10) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã: Wilg-y nebã sẽn tõe n tũ saglg to-to, tɩ rẽ poor bɩ y sõs Karengã la nebã zãmsgã sebrã sak 13 wã zugu.

 • Diskuur: (Min. a 5 bɩ sẽn pa ta woto) w08 4/1 5—Gom-zugã: D sã n mi tɩ d tara Naanda, d yamã gãee bãane. (th sak 11)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA