Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | SƖNGRE 15-17

Bõe yĩng t’a Zeova toeem a Abram ne a Sarayi yʋyã?

Bõe yĩng t’a Zeova toeem a Abram ne a Sarayi yʋyã?

17:1, 3-5, 15, 16

A Zeova ra getame t’a Abram yaa ned sẽn pa tar a toorẽ yelle. A sẽn wa n na n kõ a Abram vẽenem n paas a sẽn pʋlm-a bũmb ningã zugã, a toeema a Abram ne a Sarayi yʋyã, n pʋd-b yʋy sẽn wilgd bũmb nins sẽn na n wa maanã.

Wa sẽn zems ne yʋy nins a Zeova sẽn pʋd-bã, a Abrahaam lebga buud wʋsg ba, t’a Sara me lebg rĩm-dãmb yaab-poaka.

  • A Abrahaam

    Buud wʋsg ba

  • A Saara

    Na-bi-poaka

D rogmã wakate, pa tõnd n yãkd d sẽn dat tɩ b bool tõnd ne yʋʋr ningã ye. La wa a Abrahaam ne a Saara, d tõe n baoo yʋ-noog Wẽnnaam taoore. D sok d meng yaa:

  • ‘Bõe la m tõe n maan t’a Zeova ges-m wa ned sẽn pa tar a toorẽ yelle?’

  • ‘Yʋ-bʋg buud la m baood n na n paam a Zeova taoore?’