Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | SƖNGRE 22-23

“Wẽnnaam maka a Abrahaam”

“Wẽnnaam maka a Abrahaam”

22:1, 2, 9-12, 15-18

D sã n mams a Abrahaam sũ-sãangã sẽn da yaa to-to a sẽn wa n na n dɩk a Izaak n maan maoongã, sõngdame tɩ d bãng a Zeova sũurã me sẽn da sãam to-to, a sẽn wa n sak t’a Biig a Zeezi Kirist na n ki tɩ yɩ maoongã. (Zã 3:16) Bõe la vɛrse a 2 wã sõngd tõnd tɩ d bãng a Zeova mengã nonglmã zugu?

A Zeova sẽn nong tõndã kɩtame tɩ d rat n maan bõe?1 Kor. 6:20; 1 Zã 4:11