Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋlg rasem 23-29

SƖNGRE 27-28

Tʋʋlg rasem 23-29

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zakoob paama bark ning a sẽn da tog n paamã”: (Min. 10)

  • Sɩng. 27:6-10—A Rebeka sõnga a Zakoob t’a paam bark ning a sẽn da tog n paamã. (w04 15/4 11 4-5)

  • Sɩng. 27:18, 19—A Zakoob kẽnga a ba wã nengẽ, n maan wa yẽ la a Ezayu. (w07 1/10 31 2-3)

  • Sɩng. 27:27-29—A Izaak ninga a Zakoob bi-kãseng barkã. (it-1 295 6)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. 10)

  • Sɩng. 27:46–28:2—Yam-bʋg la sẽn kẽ-b kãadmã tõe n dɩk kiba-kãngã pʋgẽ? (w06 5/1 6 s. a 3-4)

  • Sɩng. 28:12, 13—‘Radgã’ a Zakoob sẽn yã zãmsd pʋgẽ wã võor yaa bõe? (w04 2/1 16 s. 6)

  • Togs-y semen-kãngã Biiblã karengã sẽn sõng yãmb tɩ y bãng a Zeova zugu, koe-moonegã wɛɛngẽ, wall bũmb a to wɛɛngẽ.

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng. 27:1-23 (th sak a 2)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soabã video: (Min. a 5) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã, tɩ rẽ poor bɩ f sok kɛlgdbã yaa: Wãn to la koe-moondã wilg t’a ra kelgda ned ning a sẽn sõsd ne wã? Wãn to la koe-moondã tall tõnd koe-moonega tʋʋm-teedã n tʋm sõma?

 • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soaba: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak a 6)

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 5 bɩ sẽn pa ta woto) jl sak 17 (th sak 11)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 34

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. 15)

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 109

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Yɩɩll 28 la pʋʋsgo