Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | SƖNGRE 25-26

A Ezayu koosa a bi-kãsen-pʋɩɩrã

A Ezayu koosa a bi-kãsen-pʋɩɩrã

25:27-34

A Ezayu ra “pa nand bũmb nins sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã” ye. (Ebre. 12:16) Rẽ n so t’a koos a bi-kãsen-pʋɩɩrã. Sẽn paase, a kẽe kãadem ne pagb a yiibu. Yaa pagb sẽn da pa tũud a Zeova.—Sɩng. 26:34, 35.

Sok-y y menga: ‘Bõe la m tõe n maan n wilg tɩ m nanda bũmb nins sẽn be tẽngrã?’

  • Maam ne a Zeova zoodã

  • Vʋʋsem sõngã

  • M sẽn paam n yaa a Zeova Kaset soabã

  • Koɛɛgã moonego

  • Tigissã

  • Kãadmã