Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sig-noy rasem 25-31

SƖNGRE 42-43

Sig-noy rasem 25-31

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zozɛf wilgame t’a yaa yõk-m-meng soaba”: (Min. 10)

  • Sɩng. 42:5-7—A Zozɛf sẽn yã a kẽem-dãmbã, a yõka a menga. (w15 1/5 13 5; 14 1)

  • Sɩng. 42:14-17—A Zozɛf maka a kẽem-dãmbã. (w15 1/5 14 2)

  • Sɩng. 42:21, 22—A Zozɛf kẽem-dãmbã wilgame tɩ b teka yam. (it-2 50 4)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. 10)

  • Sɩng. 42:22, 37—A Rubɛn wilgame t’a tara zʋg-sõma bʋse? (it-2 835)

  • Sɩng. 43:32—Bõe yĩng tɩ Ezɩpt nebã ra getẽ tɩ yaa wẽng tɩ b rɩ ne Ebre-dãmbã? (w04 2/1 17 s. a 1)

  • Togs-y semen-kãngã Biiblã karengã sẽn sõng yãmb tɩ y bãng a Zeova zugu, koe-moonegã wɛɛngẽ, wall bũmb a to wɛɛngẽ.

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng. 42:1-20 (th sak a 2)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soabã video: (Min. a 5) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã, tɩ rẽ poor bɩ f sok kɛlgdbã yaa: Bõe la saam-biigã yeel n yaool n na n karem vɛrse wã? Wãn to la saam-biigã kãab kɛlgdã Bãng Biiblã sebrã, la bõe yĩng t’a kãab-a sebrã?

 • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soaba: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak 15)

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 5 bɩ sẽn pa ta woto) lvs 38-39 s. 18 (th sak a 8)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA