Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sig-noy rasem 11-17

SƖNGRE 38-39

Sig-noy rasem 11-17
 •  Yɩɩll 33 la pʋʋsgo

 •  Sɩngr goama (Min. a 1)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeova pa tol n bas a Zozɛf ye”: (Min. 10)

  • Sɩng. 39:1—A Zozɛf lebga yamb Ezɩpt tẽngẽ wã. (w14 1/11 12 4-5)

  • Sɩng. 39:12-14, 20—B rõda a Zozɛf zaalem, n yõk-a n ning bãens roogo. (w14 1/11 14-15)

  • Sɩng. 39:21-23—A Zeova kell n zĩnda ne a Zozɛfe. (w14 1/11 15 2)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. 10)

  • Sɩng. 38:9, 10—Bõe yĩng t’a Zeova kɩt t’a Onan ki? (it-2 445)

  • Sɩng. 38:15-18—Bõe la d tõe n yeel a Zʋʋda ne a Tamar sẽn maanã wɛɛngẽ? (w04 15/1 30 4-5)

  • Togs-y semen-kãngã Biiblã karengã sẽn sõng yãmb tɩ y bãng a Zeova zugu, koe-moonegã wɛɛngẽ, wall bũmb a to wɛɛngẽ?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng. 38:1-19 (th sak a 5)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã video: (Min. a 4) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã, tɩ rẽ poor bɩ f sok kɛlgdbã yaa: Bõe la saam-bi-poakã maan-yã, tɩ sõng kɛlgdã t’a wʋm koɛɛg ning a sẽn taasd-a wã võor nana? (th sak 17) Wãn to la koe-moondã ra tõe n maan n kãab kɛlgdã sebr sẽn naag tõnd koe-moonegã tʋʋm-teedã pʋgẽ?

 • Pipi sõsga: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak a 1)

 • Pipi sõsga: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kɛlgdã yeela bũmb sẽn wilgd t’a pa rat n kelg ye. (th sak 11)

 • Pipi sõsga: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Rẽ poor bɩ f kõ-a jw.org kartã. (th sak a 6)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA