Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋm vẽkr rasem 14-20

TƲƲMA 23-24

Yʋʋm vẽkr rasem 14-20
 • Yɩɩll 148 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã video: (Min. a 4) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Pipi sõsgã: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Ges-y Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak a 1)

 • Pipi sõsgã: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Leok kɩɩsg goam d sẽn wae n wʋmd koe-moonegã zĩigẽ. (th sak a 2)

 • Pipi sõsgã: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Leok kɩɩsg goam d sẽn wae n wʋmd koe-moonegã zĩigẽ. (th sak a 3)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 77

 • D yʋʋmdã rapoorã: (Min. 15) Diskuur kãsem-soab sẽn na n wɛgse. Reng n karem filiyallã lɛtr ning sẽn gomd yʋʋmdã rapoorã yellã, tɩ rẽ poor bɩ f bool koe-moondb f sẽn pĩnd n yãke, tɩ b togs kibay sẽn kengd raood b sẽn paam yʋʋmdã pʋgẽ koe-moonegã sasa.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 50

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã (Min. a 3)

 • Yɩɩll 128 la pʋʋsgo