Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋlg rasem 11-17

ROM DÃMBÃ 15-16

Tʋʋlg rasem 11-17
 • Yɩɩll 33 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Teeg-y-yã a Zeova n paam sũ-mar la belsgo”: (Min. 10)

  • Rom. 15:4—Karemd-y Wẽnnaam Gomdã n paamd belsgo. (w17.07-MM 14 s. 11)

  • Rom. 15:5—Kos-y-yã a Zeova t’a sõng-y tɩ y paam “sũ-mar la belsgo.” (w16.04-MM 14 s. a 5)

  • Rom. 15:13—A Zeova sõngda tõnd tɩ d saagd manegre. (w14-MM 1/6 9 s. 11)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Rom. 15:27, MN—B sẽn yeel tɩ kiris-neb nins sẽn yaa bu-zẽmsã ra tara Zerizalɛm kiris-nebã “samdã” võor yaa bõe? (w89 1/12 24 s. a 3)

  • Rom. 16:25—Yel-soalgdg ning “sẽn dag n solg hal sɩngr wẽndẽ wã” yaa bõe? (it-2 647 s. a 2)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Rom. 15:1-16 (th sak 10)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã video: (Min. a 4) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Pipi sõsga: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak a 3)

 • Pipi sõsga: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Leok kɩɩsg goam d sẽn wae n wʋmd koe-moonegã zĩigẽ. (th sak 10)

 • Pipi sõsga: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Leok kɩɩsg goam d sẽn wae n wʋmd koe-moonegã zĩigẽ. (th sak 11)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 129

 • “A Zeova kengdame la a belsd tõndo”: (Min. 15) Ning video wã. Rẽ poor bɩ y leok sogsgã:

  • Bõe la y tõe n maan n paam belsgo?

  • D taabã belsgã wɛɛngẽ, bõe la yãmb bãng-yã?

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 58

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 34 la pʋʋsgo