Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋl-nif rasem a 1-7

1 KORẼNT RÃMBÃ 7-9

Tʋʋl-nif rasem a 1-7
 • Yɩɩll 136 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Sẽn nan pa kẽ-b kãadmã tara bũmb sẽn yaa sõma”: (Min. 10)

  • 1 Kor. 7:32—Kiris-neb nins sẽn pa kẽ kãadmã tara lohorem n tõe n tʋm a Zeova tʋʋmã, tɩ kãadmã sẽn wat ne zu-loees ninsã pa tiis-b ye. (w11-MM 1/1 20 s. a 3)

  • 1 Kor. 7:33, 34, MN—Kiris-neb nins sẽn kẽ kãadmã “maanda yɩɩr dũniyã yɛl poorẽ.” (w08-MM 7/1 30 s. a 5)

  • 1 Kor. 7:37, 38, MN—Kiris-neb nins sẽn yãk yam n pa na n kẽ kãadem Wẽnnaam tʋʋmdã yĩngã “na n maana neer n yɩɩd” sẽn kẽ-b kãadmã. (w96 15/10 12-13 s. 14)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • 1 Kor. 7:11—Bõe n tõe n wa kɩt tɩ kiris-ned welg ne a pag bɩ a sɩda? (lvs 251)

  • 1 Kor. 7:36, MN—Bõe yĩng tɩ kiris-ned segd n bas t’a yãadmã wakat loog t’a yaool n kẽ kãadem? (w00 15/7 31 s. a 2)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) 1 Kor. 8:1-13 (th sak a 5)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Modg-y n paas-y y minimã karengã la nebã zãmsg wɛɛngẽ: (Min. 10) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã: Nand tɩ y karem vɛrse. Rẽ poor bɩ y sõs Karengã la nebã zãmsgã sebrã sak a 4 zugu.

 • Diskuur: (Min. a 5 bɩ sẽn pa ta woto) w12 15/11 20—Gom-zugã: Neb nins sẽn tõe n pa n pa kẽ kãadmã paama tõ-kãng ne yel-solemd bɩ? (th sak 12)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 37

 • Baa y sã n nan pa kẽ kãadem, y vɩɩmã tõe n talla barka: (Min. 15) Ning video wã. Rẽ poor bɩ f sok sogsgã: Zu-loe-bʋg la kiris-neb nins sẽn pa kẽ kãadmã wʋsg segda? (1 Kor. 7:39) Mak-sõng bʋg la a Zɛfte bi-puglã kõ-yã? Bõe la a Zeova kõt neb nins sẽn kẽnd ne burkĩndã? (Yɩɩn. 84:12) Bõe la tigingã neb tõe n maan n keng sẽn pa kẽ-b kãadmã raoodo? Bõe la kiris-neb nins sẽn pa kẽ kãadmã tõe n maan Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ?

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 61

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 42 la pʋʋsgo