Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sigr rasem 10-16

EFƐƐZ RÃMBÃ 1-3

Sigr rasem 10-16
 • Yɩɩll 112 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeova sẽn maand bũmb nins a raabã pidsg yĩnga”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Efɛ. 3:13—A Poll sẽn yeel tɩ yẽ sẽn namsdã yaa Efɛɛz kiris-nebã “ziir yĩngã” võor yaa bõe? (w13-MM 2/1 25 s. 15)

  • Efɛ. 3:19—D maanda wãn n “bãng Kirist nonglmã” ? (cl 299 s. 21)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Efɛ. 1:1-14 (th sak a 5)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã video: (Min. a 4) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Pipi sõsga: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak a 1)

 • Pipi sõsga: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kɛlgdã yeela bũmb sẽn wilgd t’a pa rat n kelg ye. (th sak a 3)

 • Pipi sõsga: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kãab kɛlgdã sebr d sẽn tar n zãmsd nebã Biiblã. (th sak a 9)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA