Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sigr rasem a 3-9

GALAT RÃMBÃ 4-6

Sigr rasem a 3-9
 • Yɩɩll 16 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Makr sẽn tar võor tõnd yĩnga”: (Min. 10)

  • Gal. 4:24, 25—A Agaar makda Israyɛll buudã sẽn da be Tõogã kaool pʋgẽ wã. (it-1 56 s. a 1)

  • Gal. 4:26, 27—A Saara makda “yĩngr Zerizalɛmmã” sẽn yaa a Zeova siglgã babg ning sẽn be saasẽ wã. (w14-MM 10/1 13 s. 11)

  • Gal. 4:28-31—Yĩngr Zerizalɛmmã “kamb” maasem yĩnga, wẽn-sakdbã na n paama barka.

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Gal. 4:6—Ebre wã bɩ Arameẽ wã gom-bil ning sẽn yaa “aba” wã võor yaa bõe? (w09 1/4 13)

  • Gal. 6:17—A Poll sẽn yeel tɩ yẽ tara ‘bãn a yĩngã pʋgẽ sẽn wilgd t’a yaa a Zeezi yambã’ tõe n dat n yeelame tɩ bõe? (w10 1/11 15)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Gal. 4:1-20 (th sak 10)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Modg-y n paas-y y minimã karengã la nebã zãmsg wɛɛngẽ: (Min. 10) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã: Bilg-y vɛrse-rãmbã võor tɩ yɩ vẽenega, tɩ rẽ poor bɩ y sõs Karengã la nebã zãmsgã sebrã sak a 6 zugu.

 • Diskuur: (Min. a 5 bɩ sẽn pa ta woto) w12 15/3 30-31—Gom-zugã: Bõe yĩng tɩ kiris-nebã segd n mao ne b pãng fãa n zãag b mens ne yoobã yɛl gesgo? (th sak 13)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 110

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. a 8)

 • A Zeova Kaset rãmbã sẽn maane: (Min. a 7) Ning video wã: A Zeova Kaset rãmbã sẽn maane, sigr kiuugã rẽndã.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 69

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 40 la pʋʋsgo