Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sigr rasem 17-23

EFƐƐZ RÃMBÃ 4-6

Sigr rasem 17-23
 • Yɩɩll 71 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Bob-y zab-teed nins Wẽnnaam sẽn kõtã fãa”: (Min. 10)

  • Efɛ. 6:11-13—D segd n kogla d meng ne a Sʋɩtãan la a zĩn-dãmbã. (w18.05-MM 27 s. a 1)

  • Efɛ. 6:14, 15—Tall-y sɩdã, tɩrlmã la laafɩ koe-noogã n kogl y menga. (w18.05-MM 28-29 s. a 4, 7, 10)

  • Efɛ. 6:16, 17—Tall-y tẽebã, fãagrã kut puglã ne Wẽnnaam Gomdã n kogl y menga. (w18.05-MM 29-31 s. 13, 16, 20)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Efɛ. 4:30—Bõe la ned tõe n maan tɩ sãam Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sũuri? (it-2 859 s. a 5)

  • Efɛ. 5:5—Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ yão-be-ned yaa bõn-naands pʋʋsda? (it-1 237 s. a 4)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Efɛ. 4:17-32 (th sak 10)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA