Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõn-bɩʋʋng rasem 16-22

EBRE-RÃMBÃ 11

Bõn-bɩʋʋng rasem 16-22
 • Yɩɩll 119 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Tẽeb tara yõod wʋsgo”: (Min. 10)

  • Ebre. 11:1—Tẽeb sẽn yaa bũmb ninga. (w16.10 27 s. a 6)

  • Ebre. 11:6—Sẽn na yɩl n ta Wẽnnaam yam, tẽeb yaa tɩlɛ. (w13 1/11 11 s. a 2-5)

  • Ebre. 11:33-38—Tẽeb sõnga pĩnd wẽndẽ wẽn-sakdb tɩ b tõog n mao ne zu-loe-kɛgemse. (w16.10 23 s. 10-11)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Ebre. 11:4—A Abɛll tẽebã ra tika bõe zugu? (it-1 907 s. a 7)

  • Ebre. 11:5—Bõe la a Zeova maan n kõ a Enok a tẽebã yĩnga? (wp17.1 s. 12-13)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Ebre. 11:1-16 (th sak 10)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi lebg-n-tɩ-gesã video: (Min. a 5) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak a 3)

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 5 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kõ kɛlgdã seb-vãoog ning d sẽn tar n boond nebã tɩ b wa tigissã. Rẽ poor bɩ f maan wa f wilga kɛlgdã Bõe la b maand Rĩung roogẽ? video wã, la y sõs a zugu. (th sak 11)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA