Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | EBRE-RÃMBÃ 9-10

“Bõn-sõma nins sẽn watã maasem”

“Bõn-sõma nins sẽn watã maasem”

9:12-14, 24-26; 10:1-4

Sɛk-roogã ra makda bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan tɩ Ãdem-biisã tõe n paam b yel-wẽnã sugri, Kiristã maoong maasem yĩngã. Wilg-y sɛk-roogã bũmb a naasã sẽn da makd bũmb ninga.

  1. Fu-lilldgã

  2. Rũmsã zɩɩm mesb Kãabg koglgã taoorã

  3. Zĩ-sõng sẽn yɩɩdã

  4. Maan-kʋʋdb kãsmã

 
  • A Zeezi

  • Saasẽ

  • Kiristã sẽn wilg a maoongã yõod a Zeova taoorã

  • Kiristã yĩngã