Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõn-bɩʋʋng rasem a 9-15

EBRE-RÃMBÃ 9-10

Bõn-bɩʋʋng rasem a 9-15
 • Yɩɩll 10 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Bõn-sõma nins sẽn watã maasem”: (Min. 10)

  • Ebre. 9:12-14—Kiristã zɩɩm yɩɩda boeesã ne lolsã zɩɩm. (it-2 490 s. a 7)

  • Ebre. 9:24-26—Kiristã wilga Wẽnnaam a maoongã yõodã vugr wakat fãa yĩnga. (cf 183 s. a 4)

  • Ebre. 10:1-4—Tõogã ra makda bũmb sẽn da wate, t’a sõmblmã yɩɩd rẽ. (it-2 547-549)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Ebre. 9:16, 17—Vɛrse-kãensã goamã võor yaa bõe? (w92 1/3 31 s. a 4-6)

  • Ebre. 10:5-7—Wakat bʋg la a Zeezi yeel gom-kãensã, la b võor yaa bõe? (it-1 263-264)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Ebre. 9:1-14 (th sak a 5)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã video: (Min. a 4) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Pipi sõsga: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak a 1)

 • Pipi sõsga: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kɛlgdã yeela bũmb sẽn wilgd t’a pa rat n kelg ye. (th sak a 2)

 • Pipi sõsga: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kõ kɛlgdã Yɛ la d tõe n paam sogsg nins sẽn pak nebã leoore? seb-vãoogã. (th sak 11)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 89

 • Tõnd nanda d tigissã bɩ? (Yɩɩn. 27:11): (Min. 12) Ning video wã. Rẽ poor bɩ y leok sogsgã:

  • Tʋʋm-bʋs la a Zeezi sẽn yaa tõnd maan-kʋʋdb kãsmã tʋmd tɩ nafd tõndo?

  • Bũmb a tãab nins d sẽn tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne rẽ wã la bʋse?

 • Tigissã sasa bɩ f kelg neere: (Min. a 3) Ning video wã. Rẽ poor bɩ f sok kambã tɩ b togs b sẽn segd n kelg neer tigissã sasa wã võore.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 83

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 108 la pʋʋsgo