Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | EBRE-RÃMBÃ 7-8

“Maan-kʋʋd wakat fãa yĩng wa a Melkisedɛke”

“Maan-kʋʋd wakat fãa yĩng wa a Melkisedɛke”

7:1-3, 17

Zĩ-bʋs wɛɛngẽ la a Melkisedɛk makd a Zeezi?

  • 7:1​—A yaa rĩm n le yaa maan-kʋʋda

  • 7:3, 22-25​—B pa wilg a sẽn ledg ned ning naamẽ wã, wall ned ning sẽn ledg-a wã ye

  • 7:5, 6, 14-17​—A Zeova n yãk-a t’a lebg maan-kʋʋda, pa a sẽn dog maan-kʋʋdb buudẽ yĩng ye

Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ Kiristã maan-kʋʋrã pãng yɩɩda a Aarõ buudã maan-kʋʋre? (it-1 1008 s. a 8-9)