Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋm-vẽkr rasem 8-14

MATYE 4-5

Yʋʋm-vẽkr rasem 8-14
 • Yɩɩll 93 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Zeezi tãng zug zãmsgã pʋgẽ?”: (Min. 10)

  • Mat. 5:3, MN—Yaa ned sã n miẽ t’a segd n baoa Wẽnnaam la a paamd sũ-noogo. (“Sũ-noogo”, “neb nins sẽn mi tɩ b segd n baoo Wẽnnaamã” Mat. 5:3, nwtsty)

  • Mat. 5:7—Ned sã n zoet a taabã nimbãaneg la a kʋmd-ba, a paamda sũ-noogo. (“nimbãan-zoɛtbã” Mat. 5:7, nwtsty)

  • Mat. 5:9—Ned sã n nong laafɩ, a paamda sũ-noogo. (“neb nins sẽn nong laafɩ wã” Mat. 5:9 nwtsty; w07-MM 1/12 12)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Mat. 4:9—A Sʋɩtãan maka a Zeezi n tʋlg t’a maan bõe? (“wõgemd n waoog maam” Mt 4:9 nwtsty)

  • Mat. 4:23—Tʋʋm a yiib la a Zeezi tʋm n yɩɩda. Yaa bʋse? (“zãmsdẽ . . . moondẽ” Mt 4:23, nwtsty)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Mat. 5:31-48

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo.

 • Pipi lebg-n-tɩ-gesã video: (Min. a 5) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Diskuur: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) w16.03-F 31-32—Gom zugã: A Sʋɩtãan sẽn na n mak a Zeezi wã, a sɩd tall-a lame n kẽng wẽnd-doogã zug bɩ?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA