Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | TƲƲMA 19-20

“Gũus-y y mense, la y ges piisã fãa yelle”

“Gũus-y y mense, la y ges piisã fãa yelle”

20:28, 31, 35

Kãsem-dãmbã rɩlgda a Zeezi piisã, n kogend-b la b get b yelle, n tẽegdẽ tɩ Wẽnnaam daa b ned kam fãa ne Kiristã zɩɩm yõod sẽn ka to wã. Kiris-nebã sũur nooma ne kãsem-dãmb nins sẽn dɩkd a Poll togs-n-taare, n sakd n mongd d mens bũmb kẽer tigingã neb yĩngã.