Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋm-sar rasem a 3-9

TƲƲMA 9-11

Yʋʋm-sar rasem a 3-9
 • Yɩɩll 115 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Sẽn da namsd-a kiris-nebã lebga koe-moond sẽn tar yẽesem”: (Min. 10)

  • Tʋʋ. 9:1, 2—A Soll ra namsda a Zeezi karen-biisã ne toolem. (bt 60 s. a 1-2)

  • Tʋʋ. 9:15, 16—Wẽnnaam yãka a Soll t’a na n moon a Zeezi koe-noogã. (w16.06-MM 7 s. a 4)

  • Tʋʋ. 9:20-22—A Soll lebga koe-moond sẽn tar yẽesem. (bt 64 s. 15)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Tʋʋ. 9:4—A Zeezi sẽn sok a Soll tɩ ‘bõe yĩng t’a namsd yẽ wã’ võor yaa bõe? (bt 60-61 s. a 5-6)

  • Tʋʋ. 10:6—Bõe yĩng tɩ tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr sẽn sig zapã yirã ra tõe n ling nebã? (“zap a Sɩmo,” Tʋʋ. 10:6, nwtsty)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Tʋʋ. 9:10-22

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã video: (Min. a 4) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Ges-y Sõsg tɩʋʋsgo.

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) jl sak a 6

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 58

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. a 8)

 • A Zeova Kaset rãmbã sẽn maane: (Min. a 7) Ning video wã: A Zeova Kaset rãmbã sẽn maane, yʋʋm-sar kiuugã rẽndã.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 44

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã (Min. a 3)

 • Yɩɩll 59 la pʋʋsgo