Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sa-sik rasem 20-26

LUK 21-22

Sa-sik rasem 20-26
 • Yɩɩll 27 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Yãmb fãagrã kolgame”: (Min. 10)

  • Luk 21:25—Yɛl sẽn kẽesd rabeem n na n zĩnd to-kãsengã sasa. (kr 226 s. a 9)

  • Luk 21:26—A Zeova bɛɛbã na n diga rabeem.

  • Luk 21:27, 28—A Zeezi sã n wa, a na n fãaga wẽn-sakdbã. (w16.01-MM 10-11 s. 17; w15-MM 1/7 19 s. 13)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Luk 21:33—A Zeezi gomdã võor yaa bõe? (“Yĩngr la tẽng na looge,” “mam goamã kõn tol n loog ye,” Luk 21:33, nwtsty)

  • Luk 22:28-30—Kaool-bʋg la a Zeezi maan-yã, a maan-a-la ne ãnd dãmba, la a yõodã yaa bõe? (w14-MM 1/10 19-20 s. 15-16)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Luk 22:35-53

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kɛlgdã yeela bũmb d sẽn wae n wʋmdẽ n na n kɩɩs f goamã.

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Wilg-y y sẽn tõe n leok ned sẽn yet t’a pa tar sẽk to-to.

 • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soabã video: (Min. a 5) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 136

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. 15)

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 34

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã (Min. a 3)

 • Yɩɩll 41 la pʋʋsgo