Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZÃ 20-21

“Fo nonga maam n yɩɩd bõn-kãensã bɩ?”

“Fo nonga maam n yɩɩd bõn-kãensã bɩ?”

21:1-19

Pĩnd wẽndẽ, zĩm-yõgdb nins sẽn da mi b tʋʋmdã sõma wã yaa neb sẽn tar sũ-mare, sẽn tʋmd wʋsg la sẽn tõogd toog b tʋʋmdã pʋgẽ. (w12 1/8 18-20) Zʋg-sõma-kãensã ra na n sõnga a Pɩyɛɛr t’a tõog n yɩ nin-baooda. La a Pɩyɛɛr ra segd n yãka tʋʋmd ning sẽn na n tall yõod ne-a n yɩɩda: Na n yɩɩ a nug-tʋʋmdã a sẽn nongã bɩ, bɩ na n yɩɩ sõng a Zeezi karen-biisã tɩ b tẽebã tall pãnga?

Sẽn na yɩl n lʋɩɩs Rĩungã taoore, bõe la yãmb toeem-yã?