Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wao-fugdg rasem 19-25

MATYE 16-17

Wao-fugdg rasem 19-25
  • Yɩɩll 57 la pʋʋsgo

  • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

  • Pipi sõsgã: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. Tɩʋʋs sõsg la f leok kɩɩsg goam d sẽn wae n wʋmd koe-moonegã sasa.

  • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo.

  • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soabã video: (Min. a 5) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA