Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋl-nif rasem 30–Sig-noy rasem a 6

MARK 5-6

Tʋʋl-nif rasem 30–Sig-noy rasem a 6
 • Yɩɩll 111 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeezi tõe n vʋʋga kũum”: (Min. 10)

  • Mark 5:38—D ned sã n maan kaalem, d sũur sãamda wʋsgo.

  • Mark 5:39-41—A Zeezi tõe n vʋʋga kũum. (“Biigã ka ki ye, a gõeeme” Mark 5:39, nwtsty)

  • Mark 5:42—Sẽn ki-bã sã n wa vʋʋge, nebã na n kɩdma sũ-noogo. (jy 118 6)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Mark 5:19, 20—Bõe yĩng t’a Zeezi sẽn yeel rao wã bũmb ningã yaa toor so-kãngã? (“tɩ wilgi,” Mark 5:19, nwtsty)

  • Mark 6:11—‘Pĩms-y y naoã tomã’ rat n yeelame tɩ bõe? (“pĩms-y y naoã tomã,” Mark 6:11, nwtsty)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Mark 6:1-13

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soaba: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Wilg kɛlgdã jw.org.

 • Lebg-n-tɩ-ges a 3 soaba: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Tik vɛrse ning f sẽn date, n sõs ne kɛlgdã la f sok sokr a to.

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) bhs 36 s. 23-24—Mao tɩ zãmsgã kẽ karen-biigã sõma.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 24

 • D tʋm ne tʋʋm-teed nins d sẽn tar n zãmsd nebã sõma”: (Min. a 5) Sõsg ne kɛlgdbã.

 • Bao-y belsg a Zeova siglgã pʋgẽ: (Min. 10) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã. Rẽ poor bɩ f sok sogsgã: Zu-loe-bʋs la a Peras rãmb paam-yã? Bõe n sõng-b tɩ b tõog toogo? D sã n wa tar zu-loeese, bõe yĩng tɩ d segd n kell n wɩng ne bũmb nins d sẽn maand n paasd d tẽebã pãngã?

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 19 s. a 1-9

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã (Min. a 3)

 • Yɩɩll 101 la pʋʋsgo