Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋl-nif rasem a 2-8

MATYE 26

Tʋʋl-nif rasem a 2-8
 • Yɩɩll a 8 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Pakã ne a Zeezi kũumã tẽegre—B wõnego, la b welgre”: (Min. 10)

  • Mat. 26:17-20—A Zeezi naaga a tʋm-tʋmdbã n dɩ a yaoolem pakã rɩɩbo. (“pakã rɩɩbo” fot-rãmb la video-rãmba, Mat. 26:18 nwtsty)

  • Mat. 26:26—Tẽegrã burã makda a Zeezi yĩngã. (“yaa,” Mat. 26:26, nwtsty)

  • Mat. 26:27, 28—Tẽegrã divẽ wã makda a Zeezi zɩɩmã sẽn yaa “kãab-paalgã zɩɩmã.” (“kãab-paalgã zɩɩmã,” Mat. 26:28, nwtsty)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Mat. 26:17—Bõe yĩng tɩ b boond Nizã rasem 13 wã tɩ “bur sẽn ka rã-bɩllã wakat pipi daare”? (“bur sẽn ka rã-bɩllã wakat pipi daare,” Mat. 26:17, nwtsty)

  • Mat. 26:39—Tõe tɩ yaa bõe yĩng la a Zeezi sẽn pʋʋs Wẽnnaam n yeel tɩ ‘sã n tõe bɩ a kɩt tɩ bõn-yũudl kãngã loog n bas yẽ” wã? (“kɩt tɩ bõn-yũudl kãngã loog,” Mat. 26:39, nwtsty)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Mat. 26:1-19

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã video: (Min. a 4) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Ges-y sebrã pipi nengã: Sõsg tɩʋʋsgo.

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) bhs 59 s. 21-22 la vẽnegr 15 wã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 148

 • Sõsg tõnd tigĩngã yĩnga: (Min. a 8)

 • Lebg a Zeova zoa—A Zeezi maoongã: (Min. a 7) Ning video wã. Rẽ poor bɩ f bool kom-bõones tɩ b wa ɛstaraadã zug tɩ f sok-ba: Bõe yĩng tɩ nebã bẽedẽ, n kʋʋndẽ, la b kiidẽ? A Zeova kɩtame tɩ tõnd tõe n wa paam bõe? Ãnd la fo rat n yã arzãnã pʋgẽ?

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 15

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã (Min. a 3)

 • Yɩɩll 117 la pʋʋsgo