Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

A Zeova na n kõo foo raoodo

A Zeova na n kõo foo raoodo

Y sã n yaa karen-biiga, y mi n zoeta rabeem n pa rat tɩ b bãng tɩ y yaa a Zeova Kaset soaba, la y pa rat n moon koɛɛgã bɩ? Sã n yaa rẽ, bõe n tõe n sõng-y tɩ y tall raood n gom a Zeova yelle? (1 Tes. 2:2) Bõe yĩng tɩ y segd n paam raood n gom a Zeova yelle? Ges-y video ning gom-zug sẽn yaa: A Zeova na n kõo foo raoodo. Rẽ poor bɩ y leok sogsgã:

  1. Biiblã kiba-bʋg n sõng a Sofɩa t’a paam raoodo?

  2. Wãn to la b sẽn sõng a Sofɩa t’a bãng a sẽn tõe n taas koɛɛgã to-to wã naf-a?

  3. Bõe yĩng tɩ y segd n taas y karen-bi-taasã koɛɛgã?

  4. Y sã n pa le yaa karen-biiga, yam-bʋg la y rɩk video-kãngã pʋgẽ?