Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sig-noy rasem 21-27

MARK 11-12

Sig-noy rasem 21-27
 • Yɩɩll 29 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A kõome n yɩɩg nebã fãa”: (Min. 10)

  • Mark 12:41, 42—A Zeezi yãa pʋg-kõor sẽn yaa naong soab sẽn ning lagd-bõoneg a yiib sẽn zems tãma wẽnd-doogã ligd ningr zĩigẽ. (“ligd ningr zĩigẽ,” “lagd-bõoneg a yiib,” “sẽn zems tãma,” Mark 12:41, 42, nwtsty)

  • Mark 12:43—A Zeezi pẽga a kũunã, n wilg a karen-biisã. (w97 15/10 16-17 s. 16-17)

  • Mark 12:44—Pʋg-kõorã kũun talla yõod wʋsg a Zeova nifẽ. (w97 15/10 17 s. 17; w87 1/12 30 s. a 1; cl 185 s. 15)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Mark 11:17—Bõe yĩng t’a Zeezi bool wẽnd-doogã tɩ “pʋʋsg roog buud fãa yĩnga”? (“pʋʋsg roog buud fãa yĩnga” Mark 11:17, nwtsty)

  • Mark 11:27, 28—Bõe yell la a Zeezi bɛɛbã sẽn da gomdã? (jy 244 s. a 7)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Mark 12:13-27

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kɛlgdã yeela bũmb d sẽn wae n wʋmd koe-moonegã zĩigẽ, n na n kɩɩs koɛɛgã.

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kɛlgdã wilga yãmb t’a ned n maan kaalem sẽn nan pa kaoose.

 • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soabã video: (Min. a 5) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 81

 • D sẽn tall tẽeb ne a Zeova wã, yãka nenga: (Min. 15) Ning video wã.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 21

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 37 la pʋʋsgo