Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋm-sar rasem 11 17

ZAKARI 1-8

Yʋʋm-sar rasem 11 17
 • Yɩɩll 146 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • ‘Gãd-y Zʋɩf a yembr fuug noore’: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Zaka. 5:6-11—Wẽnemã wɛɛngẽ, bõe la d rat ne d sũur fãa n maane? (w17.10-MM 25 s. 18)

  • Zaka. 6:1—Zũud tãms a yiibã makda bõe? (w17.10-MM 27-28 s. a 7-8)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Zaka. 8:14-23

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) g17.6 gom-zugã—Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare.

 • Lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) g17.6—Fo kõo kɛlgdã sebrã pipi sõsgã sasa. Lebg n tɩ kaag-a la f bao n wa nindaare.

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) fg sak a 5 s. a 1-2.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA