Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | MALASƖ 1-3

Yãmb kãadmã nooma a Zeova bɩ?

Yãmb kãadmã nooma a Zeova bɩ?

2:13-16

  • A Malaki wakatẽ wã, Israyɛll neb wʋsg ra kaooda b kãadem yel-yaals poorẽ. A Zeova ra pa reegd neb nins sẽn zãmbd b kãad-n-taasã pʋʋsg ye.

  • A Zeova ningda kãad-n-taas sẽn zãad taab sõma barka.

Rũnda-rũnda, wãn to la ned sẽn kẽ kãadem tõe n da zãmb a to wã . . .

  • a tagsg pʋgẽ?

  • a nif gesgẽ?

  • a no-goamẽ?