Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋl-nif a 3-9

ZEREMI 17-21

Tʋʋl-nif a 3-9
 • Yɩɩll 69 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • D bas t’a Zeova maneg d tagsa wã la d yel-manesmã”: (Min. 10)

  • Zer. 18:1-4: Yagdã n yãkd a sẽn na n maan bũmb ning ne tãndã (w13-MM 1/6 24 s. a 3)

  • Zer. 18:5-10: Ninsaalbã fãa bee a Zeova nugẽ (it-2 770 s. a 4)

  • Zer. 18:11: D sak t’a Zeova rems-do (w13-MM 1/6 24 s. a 4-5)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Zer. 17:9: Bõe n tõe n wilg tɩ ned sũur pida ne zãmbo? (w01-MM 1/11 20 s. 13)

  • Zer. 20:7: B sẽn yeel t’a Zeova belga a Zeremi la a wõr-a n tõogã võor yaa bõe? (w07-MM 1/4 9 s. a 6)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: Zer. 21:3-14 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA