Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sig-noy rasem 22-28

ZEREMI 44–48

Sig-noy rasem 22-28
 • Yɩɩll 70 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • ‘Da leb n bao ‘bõn-kãsems ye’’: (Min. 10)

  • Zer. 45:2, 3: A Baruk tags-kɛgã wa n kɩtame t’a sidgdẽ. (jr 104-105 s. a 4-6)

  • Zer. 45:4, 5a: A Zeova sõnga a Baruk t’a bas a tags-kɛgã. (jr 103 s. a 2)

  • Zer. 45:5b: A Baruk maana bũmb ning sẽn tar yõod n yɩɩdã, tɩ sõng-a t’a wa paam n põse. (w16.07-MM 10 s. a 6)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Zer. 48:13: Bõe yĩng t’a Zeremi yeel tɩ “wẽn-naandg a Kemoos yãnd na n yõka Moaab nebã”? (it-2 91-92)

  • Zer. 48:42: Bõe yĩng tɩ bãngr-goam nins a Zeova sẽn da togs Moaab zugã kengd tẽebo? (it-2 305 s. a 3)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: Zer. 47:1-7 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: hf— Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: hf— Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: lv 199 s. a 9-10. Wilg kɛlgdã koɛɛg-koɛɛg a sẽn tõe n maan vaeesg to-to n paam saglg a zu-loɛɛg takɩ wɛɛngẽ. (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA