Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZEREMI 39–43

A Zeova na n keoa ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋma

A Zeova na n keoa ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋma

A Zeova sẽn sagl a Sedesiyaas t’a sak Babilond rĩmã, a tõdgame

39:4-7

  • B kooda a Sedesiyaas kambã a nifẽ. Rẽ poore, b kɩɩda a ninã, la b sẽb-a ne zũud bãense, n tall n kẽng Babilond n tɩ pag roog n tãag a kũum.

A Ebɛɛd-Melɛk wilgame t’a teega a Zeova, n sõng no-rɛɛs a Zeremi

39:15-18

  • A Zeova pʋlma a Ebɛɛd-Melɛk tɩ Zida sãoongã sasa, a na n fãag-a lame.

A Zeremi moona a Zeova koɛɛgã ne raoodo, yʋʋm wʋsg nand tɩ b sãam Zerizalɛm

40:1-6

  • Babilond nebã sẽn wa n gũbg Zerizalɛmmã, a Zeova kogla a Zeremi, la a kɩt tɩ Babilond nebã yiis-a n base.