Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõn-bɩʋʋng rasem 25–zĩ-likr pipi daarã

DÃNIYƐLL 4-6

Bõn-bɩʋʋng rasem 25–zĩ-likr pipi daarã
 • Yɩɩll 67 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Yãmb sakda a Zeova wakat fãa bɩ?”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Dãn. 4:7, 8, 17-19—A Nebukadnezaar zãmsdã pʋgẽ tɩɩgã makda bõe? (w07-MM 1/9 10 s. a 5)

  • Dãn. 5:17, 29—Bõe yĩng t’a Dãniyɛll zãgs kũunã rĩm a Bɛlsazaar sẽn kõ-a wã, n yaool n wa sake? (w88-F 1/10 30 3-5; dp-F 109 22)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Dãn. 4:26-34

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) inv

 • Lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) inv—Pipi sõsgã sasa, f kõo kɛlgdã boollã seb-vãoogã. Lebg n tɩ kaag-a.

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) bh 120 s. 16—Sagl karen biigã t’a kell n tall a tẽebã kãn-kãe, baa a zakã neb sã n namsd-a.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA