Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | EZEKƖYƐLL 46-48

Israyɛll nebã sẽn na n paam bark ninsi, b sã n wa lebg n wa b tẽngẽ wã

Israyɛll nebã sẽn na n paam bark ninsi, b sã n wa lebg n wa b tẽngẽ wã

A Ezekɩyɛll sẽn yã wẽnd-doogã bõn-makrã pʋgẽ wã kenga zʋɩf-rãmbã sẽn da be yembdã raoodo, la wilg t’a Zeova sẽn da pʋlem tɩ b na n lebg n waa b tẽngẽ wã na n pidsame. Neb nins sẽn paam a Zeova barkã, ra na n lʋɩɩsa tũudum hakɩɩkã taoore.

Bõn-makrã wilgdame tɩ b na n sigla b bũmba fãa sõma, tɩ nebã na n naaga taab n tʋme, la tɩ bãan na n zĩndame

47:7-14

  • B tẽngã na n lebga sõma hal wʋsgo

  • Zak fãa na n paama pʋɩɩre

Nand tɩ b pʋɩ tẽngã, b na n yãka zĩig a Zeova yĩnga

48:9, 10

Bõe la m tõe n maan n wilg tɩ m lʋɩɩsda a Zeova raabã taoore? (w06-MM 5/1 15 s. 13-14)