Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Zĩ-likr rasem 31–Sɩpaolg rasem a 6

YEL-BŨNÃ 22–26

Zĩ-likr rasem 31–Sɩpaolg rasem a 6
 • Yɩɩll 88 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Zãms biig a yel-manesem sẽn tog n yɩ to-to”: (Min. 10)

  • Yel. 22:6; 23:24, 25: Roagdb sã n zãms b kamb a Zeova noyã, na n sõng-b lame tɩ b wa paam sũ-noogo, la b tõe n zã b mens sõma (w08 1/4 16; w07 1/6 31)

  • Yel. 22:15; 23:13, 14: ‘Wẽedã’ makda kiblg buud fãa (w97 15/10 32; it-1 279 s. a 5)

  • Yel. 23:22: Roagdbã sã n tall yam, tõe n nafa b kom-kãsemsã (w04-MM 1/7 8 s. a 1-3; w00-MM 1/7 17 s. 13)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Yel. 24:16: Wãn to la yel-bũn-kãngã sõngd tõnd tɩ d kell n zoe vɩɩm sẽn kõn sa wã zoees n da base? (w13-MM 1/3 8-9 s. a 5-8)

  • Yel. 24:27: Yel-bũn-kãngã võor yaa bõe? (w09-MM 1/10 10 s. a 1)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga maam tɩ m bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe la m bãng tɩ tõe n sõng-m koe-moonegã wɛɛngẽ?

 • Biiblã karengo: Yel. 22:1-21 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: JW.ORG kart—Yaa koe-moond n paam segb n moond koɛɛgã. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: JW.ORG kart. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. Baasgẽ wã bɩ f gom video ning sẽn yet tɩ Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã? yelle. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: lv 179 s. 18-19. (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 101

 • Yãmb tʋmda ne JW.ORG Kart rãmba sõma bɩ”: (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã sẽn wilgd d sẽn tõe n maan to-to wã, tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu. Yeel koe-moondbã tɩ b zãad kart rãmbã wakat fãa.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: kr sak a 3 s. a 1-12, n paas seb-neng 30-31 (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 146 la pʋʋsgo

  Tẽegre: Yɩta sõma tɩ b reng n ning yɩɩllã tɩ tigingã neb kelge, rẽ poor bɩ b lebs n ning tɩ b naag n yɩɩle.