Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋlg rasem 21-27

ZOOB 6-10

Tʋʋlg rasem 21-27
 • Yɩɩll 68 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Nin-tɩrg a Zoob goma sũ-to-goama”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Zoob 6:14: Wãn to la a Zoob wilg tɩ d segd n nonga taab ne nonglem hakɩɩka? (w10-MM 1/11 32 s. 20)

  • Zoob 7:9, 10; 10:21: A Zoob sã n da tẽeda kũum vʋʋgrã, bõe yĩng t’a togs goam nins sẽn be vɛrse-kãensã pʋgẽ wã? (w06-MM 1/4 30 s. 11)

  • Bõe la semen-kãngã Biiblã kareng wilg maam a Zeova zugu?

  • Sagl-bʋs la m tõe n tũ koe-moonegã pʋgẽ?

 • Biiblã karengo: Zoob 9:1-21 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: wp16.2 neng 16. Gom yamleoog kũunã yelle. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: wp16.2 neng 16. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: fg sak a 2 s. a 6-8. (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 114

 • D sã n wa na n keng ned raood bɩ d tall yam: (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video ning kãsem-dãmbã sẽn ges Rĩungã tʋʋmd lekoll sẽn nan loogã sasa. Rẽ poor bɩ f kos kɛlgdbã tɩ b wilg kãsem-dãmb a yiibã sẽn kõ mak-sõng to-to, tɩ tõe n sõngd-d tɩ d bãng n bels ned sẽn be sũ-sãang pʋgẽ.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia sak 11 s. 12-20, n paas neng 98 lebg-n-gesã (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 27 la pʋʋsgo