Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋlg rasem 14-20

ZOOB 1-5

Tʋʋlg rasem 14-20
 • Yɩɩll 89 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zoob tũu Wẽnnaam ne a sũur fãa toog pʋgẽ”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Zoob 1:6; 2:1: Ãnd dãmb la a Zeova sak tɩ b wa a nengẽ? (w06-MM 1/4 29 s. a 6)

  • Zoob 4:7, 18, 19: Bõe la a Elifaaz yeel a Zoob tɩ pa sɩda? (w14-MM 1/3 12 s. a 3; w05 15/9 26 s. a 4-5; w95 15/2 27 s. a 5-6)

  • Bõe la semen-kãngã Biiblã kareng wilg maam a Zeova zugu?

  • Sagl-bʋs la m tõe n tũ koe-moonegã pʋgẽ?

 • Biiblã karengo: Zoob 4:1-21 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: wp16.2 gom-zugã. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: wp16.2 gom-zugã. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: fg sak a 2 s. a 2-3. (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 88

 • Ra bas-y tɩ y taabã tõog-y ye: (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning Ra bas-y tɩ y taabã tõog-y ye video wã. (Kẽ SƐBÃ > VIDEO-RÃMBA.) Rẽ poor bɩ f sok kɛlgdbã sogs-kãensã: Zu-loe-bʋs la kambã paamd lekollẽ wã? Wãn to la b tõe n tũ Yikr 23:2 saglgã? Bũmb a naas la b tõe n maan tɩ sõng-b tɩ b ra koms raood weoogr sasa, la b tall b burkĩndã. Bãmb la bʋse? Kos kambã tɩ b togs kibay sẽn kengd raoodo.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia sak 11 s. 1-11 (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 149 la pʋʋsgo