Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõn-bɩʋʋng rasem a 5-11

YƖƖN-SÕAMYÃ 119

Bõn-bɩʋʋng rasem a 5-11
 • Yɩɩll 48 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • D kẽnd wa sẽn zems a Zeova tõogã”: (Min. 10)

  • Yɩɩn. 119:1-8: Wẽnnaam noyã tũub n kõt sũ-noog hakɩɩka (w05-MM 1/5 3 s. a 3-4)

  • Yɩɩn. 119:33-40: D sã n karemd Biiblã, d paamda raood n mao ne zu-loeesã (w05-MM 1/5 5 s. 12)

  • Yɩɩn. 119:41-48: D sã n wʋm Wẽnnaam goamã võor sõma, d na n tõog n moona koɛɛgã ne raoodo (w05-MM 1/5 6 s. 13-14)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Yɩɩn. 119:71: Wãn to la zu-loeesã tõe n naf-do? (w06-MM 1/10 30 s. a 4)

  • Yɩɩn. 119:96: B sẽn yeel ‘tɩ bũmb fãa zemsg bee tɛkã’ võor yaa bõe? (w06-MM 1/10 30 s. a 5)

  • Bõe la semen-kãngã Biiblã kareng wilg maam a Zeova zugu?

  • Bõe la m bãng tɩ tõe n sõng-m koe-moonegã wɛɛngẽ?

 • Biiblã karengo: Yɩɩn. 119:73-93 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • D segl d mens n kãab nebã sɛbã ki-kãngã: (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video-rãmbã sẽn wilgd d sẽn tõe n kãab ned sɛbã to-to wã, tɩ rẽ poor bɩ y sõse. Sagl koe-moondbã tɩ b gʋls bãmb mensã sẽn dat n yeel bũmb ning n kãab nebã sɛbã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 69

 • D sã n wẽ kʋɩleng tɩ biig pake”: (Min. a 5) Diskuur.

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. 10) F sã n date, bɩ f sõs aniyɛɛrã zugu, la f wilg yam ning kɛlgdbã sẽn tõe n dɩk kibarã pʋgẽ. (yb16 59-62)

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia sak 23 s. 15-29, ne seb-neng 204 lebg-n-gesã (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 13 la pʋʋsgo