Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõn-bɩʋʋng rasem 26–Zĩ-likr rasem a 2

Yɩɩn-sõamyã 142-150

Bõn-bɩʋʋng rasem 26–Zĩ-likr rasem a 2
 • Yɩɩll 134 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeova yaa kãsenga, la zemsame t’a reeg pẽgrã fãa”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Yɩɩn. 143:8: Wãn to la vɛrse-kãngã sõngd tõnd tɩ d vɩɩmd a Zeova waoogr yĩnga? (w10 15/1 21 s. a 1-2)

  • Yɩɩn. 150:6: Vɛrse-kãngã sẽn be Yɩɩn-sõamyã yaoolem sakã pʋgẽ wã, wilgame tɩ bõe n yaa tɩlɛ ne tõnd fãa? (it-1 365)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga maam tɩ m bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe la m bãng tɩ tõe n sõng-m koe-moonegã wɛɛngẽ?

 • Biiblã karengo: Yɩɩn. 145:1-21 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: 1 Pɩy. 5:7. D wilg nebã bũmb Biiblã sẽn yete. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: Yɩɩn. 37:9-11. D wilg nebã bũmb Biiblã sẽn yete. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: fg sak a 9 s. a 3. Wilg karen-biigã a sẽn tõe n tũ bũmb ning a sẽn zãmsdã to-to. (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 99

 • D paas d koe-moonegã minim: D bool sẽn sakd-b n kelgd koɛɛgã tɩ b wa tigissã”: (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Kõ ned fãa seb-vãoogã d sẽn tar boond nebã d tigissẽ wã, la f sõs seb-neng a 2 wã zugu. Ning video wã tɩ y gese. Yaa koe-moond n boond ned a sẽn kẽnd n kõt sɛbã kiuug fãa, n dat t’a wa tigissã. Sõs zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ “Zĩ-likr kiuuga: D na n kõo nebã seb-vãadã n bool-b tɩ b wa d tigissã,” n baase.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: kr sak a 1 s. 11-20, n paas seb-neng 10 ne 12 zĩ-gũbã (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 145 la pʋʋsgo

Tẽegre: Yɩta sõma tɩ b reng n ning yɩɩllã tɩ tigingã neb kelge, rẽ poor bɩ b lebs n ning tɩ b naag n yɩɩle.